Guziki

Brzeziny, dnia 18-11-2016

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE: PROJEKT „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA„

Stan postępowania: otwarty


Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa„

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach ul. Moniuszki 21, 95-060 Brzeziny

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup książek wraz z ich dostawą do biblioteki szkolnej.

Proszę o podanie cen jednostkowych woluminu w każdym zadaniu  tj. od 1 do 525 znajdującym się w wykazie załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca, może złożyć ofertę na wszystkie lub poszczególne części zadania.

Dopuszcza się składanie ofert tylko na nowe egzemplarze.

Kryterium oceny ofert- cena 100 %

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zlecania.

Zamawiający zawiadamia, że może unieważnić prowadzone postępowanie ofertowe bez podania przyczyny.

Termin realizacji zamówienia - 7 dni od otrzymania informacji wyboru oferty.

Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu przedmiotu zlecenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Ofertę proszę  przesłać: pocztą (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach ul. Moniuszki 21, 95-060 Brzeziny) lub pocztą elektroniczną (sp1brzeziny@gazeta.pl) w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. do godziny 14:00

» Wykaz książek nr 1 ikona dokumentu do pobrania w formacie docx ( dodano 18-11-2016 )
» Wykaz książek nr 2 - angielski ikona dokumentu do pobrania w formacie docx ( dodano 18-11-2016 )

Dziennik zmian strony

Dziennik:

18-11-2016 15:15 - Dodano


W celu uzyskania pełnej wersji strony z wybranej daty skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 139