Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła Podstawowa nr 1 jest jednostką organizacyjną Miasta Brzeziny.

Majątek szkoły

Lp.Elementy majątkuKwota
1. Budynki i budowle 3 042 769,09
2.

Środki trwałe, wyposażenie (poza sprzętem elektronicznym
nie starszym niż 5 lat)

84 429,58
3. Środki obrotowe -
4. Wyposażenie niskocenne, poza ewidencją środków trwałych 410 249,00
5. Księgozbiór/muzealia (niepotrzebne skreślić) 24 661,67
6. Mienie osób trzecich 62 000,00

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-12-2014 - Edycja treści.

24-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 616