Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach jest jednostką organizacyjną Miasta i gminy Brzeziny, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Szkoła działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z 1991r. z późniejszymi zmianami).
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
  • Staut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-10-2016 - Edycja treści.

22-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-12-2014 - Edycja treści.

23-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 388