Guziki

Sposób załatwiania spraw

Przyjmowanie interesantów odbywa się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Interesantów przyjmuje Dyrektor Szkoły, w razie jego nieobecności - zastępca dyrektora. Interesanci przyjmowani są każdego dnia od godz. 9.00 do 15:30. Informacja może być udzielona telefonicznie pod numerem telefonu (46) 874-21-50 w w/w godzinach.

Podania, wnioski i pisma interesantów można wysyłać na adres:

  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • 95-060 Brzeziny,
  • ul. Moniuszki 21

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 17.00.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Dyrektor szkoły przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na adres: sp1brzeziny@gazeta.pl
  2. Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie u dyrektora szkoły.
  3. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych, z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 348